Nieuws:

05-12-2014: Coevorden overschrijdt de  
                                 40MW

22-05-2014: Persbericht Aarhus NLVOW

24-01-2014: Ingezonden stuk als reactie op rapport RIVM

15-01-2014: Brief van minister Kamp en Persbericht tegenwind Veenkoloniën.

05-11-2013: Behandeling Structuurvisie en onderliggende MER Coevorden

31-05-2013: Nieuwe website TWW

08-05-2013 : EPAW naar hof in Luxenburg

17-06-2013 : CPB: Uitstel project 'Wind op Land' beste optie

25 -06-2013 : Persbericht van NLVOW n.a.v.  CPB notitie.

25-06-2013 : Hof in luxenburg heeft ingestemd.


Coevorden overschrijdt de 40MW

 

Hoe rekent wethouder Huizing, vragen de vereniging Tegenwind Weijerswold en de stichting BOEC zich af.

 

De gemeente Coevorden is met de provincie overeengekomen windturbines met een totaal vermogen van 40MW te plaatsen.

 

Onlangs heeft  wethouder Huizing de vereniging Tegenwind Weijerswold meegedeeld dat op de locaties Weijerswold en Europark/ Leeuwerikkenveld beide, minimaal  vijf windturbines gebouwd gaan worden. Nadat de ontwikkelpartijen een haalbaarhaarheids onderzoek afgerond hebben blijkt dat mogelijk te zijn.

 

Op het Europark is tot nu toe al 21 MW gerealiseerd. Er is voor  zeker één nog te plaatsen windturbine aan het Coevorderkanaal een vergunning verleend. Als op de locaties Weijerswold en Europark/Leeuwerikkenveld ook nog 2x 5 molens van ieder 3 MW worden geplaatst, wordt de  verplichte 40MW met minimaal 14 MW  overschreden.

 

In september nog bleek wethouder Huizing niet goed op de hoogte en maakte een vreemde optelsom. Op 2 september citeerde het DvhN de wethouder: “op het Europark staan 7 windmolens van zo’n 2 MW….”. De zeven molens die er staan hebben echter een vermogen 3MW! De wethouder kwam op 14 MW uit terwijl het er 21 MW zijn.

 

Vorig jaar werd bekend dat de provincie Drenthe 35,5MW extra moet leveren. Toen de vraag ontstond welke gemeente  die 35,5 MW extra moest invullen, heeft toenmalig wethouder Wilting in de gemeenteraad uitgesproken dat 40 MW voor Coevorden het maximum is en dat  over meer niet te praten viel.

 

In Coevorden hebben we niet alleen met Nederlandse windmolens te maken, ook met Duitse. Er staan 14 Duitse windturbines (Europark 4  Schoonebeekerdiep 10), pal op de grens. Deze worden in het berekenen van de overlast van de Nederlandse windmolenplannen niet meegerekend. Maar visueel en wat geluid betreft vormen ze samen met de Nederlandse molens één groot windmolenpark van ongeveer 90 MW. Dat zijn 32 windmolens

 

Tegen de plannen voor de locaties Weijerswold en Europark/Leeuwerikkenveld is veel verzet, waarom wil de gemeente dan toch meer windmolens  plaatsen dan de door de provincie opgelegde 40MW?

 

We verzoeken de wethouder de toekomstige plannen zodanig aan te passen dat de 40 MW niet wordt overschreden.

Tegenwind Weijerswold en Stichting BOEC


 


05-11-2013 Behandeling Structuurvisie en onderliggende MER Coevorden

5 november jl. was de eerste avond waarop de Structuurvisie en bijbehorende MER aan bod kwam in de gemeenteraad van Coevorden.

Er was een grote opkomst, de hele publiekstribune zat vol.

Er is door 8 mensen ingesproken. 6 hiervan hielden een pleidooi met betrekking tot de windenergie en het beoogde nieuw te ontwikkelen energie landschap ten oosten van Coevorden en het Europark.

Een inhoudelijke behandeling was er niet. De raadsleden hadden de mogelijkheid om vragen te stellen maar slechts een enkeling heeft dit gedaan. Ook de wethouder heeft slechts heel kort gereageerd met een opmerking dat hij niets nieuws gehoord had en tijdens de volgende behandeling op terugkomt.

Op dinsdag 26 november a.s. zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de structuurvisie en de MER. Dan zullen de raadsleden reageren en ook de Wethouder zijn zegje doen. Dan kunnen ook de insprekers van gisteravond nog een laatste keer hun woordje doen.

Daarom roepen wij u op om ook dan weer in groten getale aanwezig te zijn om hen te steunen.

Dus maak deze datum vast vrij in uw agenda:

Dinsdag 26 november, aanvang 19:30 behandeling in gemeenteraad 1, raadzaal gemeentehuis Coevorden.

We hopen u dan ook weer te kunnen begroeten.

Het bestuur


17-06-2013 Persbericht CPB 

Uitstel project 'Wind op Land' beste optie

Lees hier waarom

25-06-2013 Lees ook het persbericht van NLVOW  hier


08-05-2013  Persbericht EPAW

EPAW - European Platform Against windfarm.

Gaat Namens 596 groepen in 24 landen naar het hof in Luxenburg

Lees de rest van het verhaal

25-06-2013 Het hof heeft ingestemd en gaat het in behandeling nemen  Leer hier